Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 06.01.2020 19:51:41 

hasiči Svoboda nad Úpou

První pomoc
 
Tyto stránky jsou zaměřeny na laickou první pomoc a úkony nezbytné k záchraně života
 
 
 
 
PRVNÍ POMOC
 
Zjisti, co se stalo!                       Zavolej pomoc!                 Dbej o vlastní bezpečnost!
 
            Zastav krvácení                                       Uvolni dýchací cesty
      stlač místo nad ranou nebo v ráně,                                 zakloň hlavu, předsuň dolní čelist
      končetinu zvedni nad úroveň srdce                                           a pootevři ústa                                                                                                                                    
                                       
 
 
 
                                  Nepřímá masáž srdce a umělé dýchání
                              30 stlačení hrudníku                    :                              2 vdechy
 
                           
 
  Srdeční masáž se provádí u dospělých a větších dětí v poměru poměru 30 : 2 (stlačení : vdechy) uprostřed hrudníku frekvencí nejméně 100 max.120 stlačení/min. do hloubky nejméně 5 max.6 cm. Masáž prováděj do obnovení životních funkcí  zraněného, do příjezdu zdravotnické záchranné služby nebo do vlastního vyčerpání.            
 
 
 
                                              Zotavovací poloha (dříve stabylizovaná poloha)
 
 
                                                     
 
 
 
Hasiči 150              Záchranka 155               Policie 158
 
Integrovaný záchranný systém 112
 
 
KRVÁCENÍ
- Stlač místo nad ránou nebo v ráně (prsty nebo tlakový obvaz), postiženého polož a poraněnou končetinu zvedni nad úroveň srdce. Přilož sterilní obvaz. Neodstraňuj větší tělesa z rány. Pokud obvaz prosakuje, přidej další vrstvu (obvaz nesundávej).
 
 
 
BEZVĚDOMÍ
- Zkontroluj dýchací a oběhové funkce. Zkontroluj, zda se v dutině ústní nenacházejí cizí předměty.
- U bezvědomí se zachovalými životními funkcemi ulož postiženého do stabilizované polohy a postiženého stále sleduj.
- Při zástavě dýchání (lapavá dechy a chroptění se nepovažuje za dýchání) a krevního oběhu zahaj nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání z úst do úst. Proveď dva úvodní vdechy a zkontroluj pohyby hrudníku. Navaž nepřímou srdeční masáží, udržuj poměr frekvence stlačení a vdechů 30 : 2.
 
 
 
ŠOK
- Příznaky: Rychlý a slabě hmatný pulz, zrychlené dýchání, bledost, studený pot, pocit žízně, spavost
- Udržuj slovní kontakt s postiženým, zabraň ztrátám krve (ošetřit zranění), zajisti teplo, nepodávej tekutiny ani léky. Postiženého ulož do protišokové polohy (na zádech, dolní končetiny jsou zdvižené) nad podložku o cca 40 cm.
 
 
 
PORANĚNÍ PÁTEŘE
- Pokud to není nezbytné, s postiženým nehýbej. Zkontroluj dýchací a oběhové funkce.
Při zástavě dýchání a krevního oběhu zahaj nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání z úst do úst. !! Pamatuj – hlavní prioritou je zachování základních životních funkcí !!
 
 
 
PORANĚNÍ BŘICHA
- Poraněné místo zakryj sterilním obvazem. Neodstraňuj tělesa z rány. Nepodávej tekutiny! Pokračuj jako při postupu „ŠOK“.
 
 
 
PORANĚNÍ HLAVY
- Pokud to není nezbytné s hlavou postiženého nehýbej. Při krvácení z nosu postiženého posaď a mírně předkloň. Při krvácení z ucha ulož postiženého do polosedu s hlavou nakloněnou na poraněnou stranu, aby krev mohla volně vytékat z ucha.
 
 
 
ZLOMENINY
- Se zlomenou končetinou hýbej jen v nezbytných případech a to velmi šetrně, ani ji nenapravuj! Zlomené kosti znehybni dlahami (kloub nad a pod zlomeninou). Otevřenou zlomeninu zakryj sterilním obvazem. Mysli na příznaky šoku.
 
 
 
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM
- Vypni elektrický proud nebo jiným bezpečným způsobem přeruš kontakt postiženého
s elektrickým proudem! Při ztrátě vědomí postiženého pokračuj jako při postupu
BEZVĚDOMÍ“. V případě popálení pokračuj viz „POPÁLENINY“.
 
 
 
POPÁLENINY
- Zastav působení tepla. Ochlazuj popálené místo studenou vodou po dobu nejméně
10 minut (ne ledovou z důvodu podchlazení). Popálené místo sterilně překryj, puchýře nepropichuj, přiškvařené látky nestrhávej. Pokračuj jako při postupu „ŠOK“.
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Postup v případě dopravní nehody
 
 
ZAJIŠTĚNÍ MÍSTA NEHODY
Zastav nejméně 50m za havarovaným vozidlem – rozsviť výstražná světla – oblékni výstražnou vestu – vezmi lékárničku, máš-li hasicí přístroj a výstažný trojúhelník, který umísti před místo nehody - vyrozum některou ze záchranných složek.
 
 
ZAJIŠTĚNÍ HAVAROVANÉHO VOZIDLA
Běží-li motor / vypni jej – zajisti vozidlo proti pohybu a případnému požáru (odpojit akumulátor-je li to možné) !! STÁLE DBEJ NA VLASTNÍ PEZPEČNOST !!    
 
 
ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ ÚKONY
- Zastavení silného krvácení – tlakový obvaz, prsty v ráně, škrtidlo
- Sterilní překrytí poranění hrudníku
- Uvolnění dýchacích cest u bezvědomí – mírný záklon hlavy, odstranění cizích těles
- Nepřímá srdeční masáž, umělé dýchání
 
 
VOLÁNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY (155, 112)
Sděl své jméno a tel.číslo, popiš co se stalo, co nejpřesněji urči místo události, nahlaš počet zraněných a jejich současný zdravotní stav, zda je ve vozidle někdo zaklíněn.
 
 
VYPROŠTĚNÍ RANĚNÉHO
KDY VYPROŠŤOVAT: hrozí li nebezpečí požáru vozidla nebo jeho další nekontrolovatelný pohyb, nelze-li poskytnout nezbytnou okamžitou první pomoc (např. resuscitace), je-li blokován přístup k dalším raněným
Vyprošťování prováděj co nejšetrněji a vždy dbej na vlastní bezpečnost!!
KDY NEVYPROŠŤOVAT: pokud nehrozí další nebezpečí a pokud zraněný dýchá a není třeba poskytnout okamžitou první pomoc. – Vyčkej na místě na záchranné složky.
 
 
 
Hasiči 150               Záchranka 155               Policie 158
 
Integrovaný záchranný systém 112
 
 
                                                                                                                                                                                                nahoru        
TOPlist